jest autorską pracownią projektową Małgorzaty Landowskiej


Od 2003 roku w pracowni są realizowane projekty architektoniczne i aranżacji wnętrz zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.


Małgorzata Landowska skończyła studia na wydziale architektury Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz wieloletnią praktykę zawodową.

Motto pracowni:

PROJEKTY POWSTAJĄ W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY INWESTORÓW...Zasady współpracy są dostosowane do oczekiwań klienta. Współpraca zaczyna się w trakcie pierwszych ustaleń do założeń projektowych, a kończy po realizacji inwestycji. Klient może dokonać wyboru formy współpracy - od formy aktywnej do komfortowej.


FORMA AKTYWNA - inwestor może aktywnie uczestniczyć w całym procesie projektowania, mając wpływ na decyzje dotyczące rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i kosztowych.


FORMA KOMFORTOWA - inwestor po akceptacji koncepcji powierza projektantowi opracowanie projektu ze szczegółowymi rozwiązaniami, doborem materiałów i technologii.

PROJEKT

ETAP I - rozmowa z inwestorem:

ustalenie zakresu projektu,
określenie potrzeb, standardu i oczekiwań inwestora,
ustalenie stylu, wizja lokalna.


ETAP II - oferta wykonania projektu:

zakres opracowania, koszt opracowania, terminy.


ETAP III - koncepcja:

opracowana w wariantach, na życzenie
wzbogacona o wizualizacje,
określa założenia rozwiązań funkcjonalnych,
materiałowych i kolorystycznych.

REALIZACJA

Realizacja jest ostatnim etapem procesu inwestycji i współpracy.
Dobre przygotowanie w fazie projektowej zapewnia sprawny przebieg prac.


DO ZADAŃ PROJEKTANTA NALEŻĄ:

wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego,
współpraca z wykonawcami dla zapewnienia dobrej realizacji projektu.